slide1
slide1
slide1

Biz barada

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Türkmenulaggözegçilik» döwlet kärhanasy ilkinji gezek 1994-nji ýylyň fewralynda Türkmenistanyň Awtomobil transporty ministrliginiň «Türkmentransinspeksiýa» döwlet kärhanasy hökmünde döredildi.
about1
about2
about3
services

Hyzmatlarymyz

"Türkmenulaggözegçilik" döwlet kärhanasy Türkmenistanyň ulag ulgamynda halkara ulag-üstaşyr geçelgeleriniň mümkinçiliklerini artdyrmak, ulaglar arkaly ýük gatnawlaryny kadaly guramak hem-de bu işleriň guramaçylykly amala aşyrylmagyny üpjün etmek maksady bilen giň gerimli awtoulag hyzmatlaryny hödürleýär.