• 1
  • 2
  • 3

Biz barada

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Türkmenulaggözegçilik» döwlet kärhanasy ilkinji gezek 1994-nji ýylyň fewralynda Türkmenistanyň Awtomobil transporty ministrliginiň «Türkmentransinspeksiýa» döwlet kärhanasy hökmünde döredildi.

Doly oka
About us Main
About us About us

Hyzmatlarymyz

activity

"Türkmenulaggözegçilik" döwlet kärhanasy Türkmenistanyň ulag ulgamynda halkara ulag-üstaşyr geçelgeleriniň mümkinçiliklerini artdyrmak, ulaglar arkaly ýük gatnawlaryny kadaly guramak hem-de bu işleriň guramaçylykly amala aşyrylmagyny üpjün etmek maksady bilen giň gerimli awtoulag hyzmatlaryny hödürleýär.  

Doly oka

Täzelikler

×