Covid - 19

«Türkmenulaggözegçilik» döwlet kärhanasynyň işi bilen baglylykda, Türkmenistanyň döwlet serhedinden geçirilýän ulag serişdeleri we ýükler babatda, serhetüsti arkaly ýokanç keselleriň geçirilmeginiň öňüni alyş çäreleriniň Tertibiniň umumy düzgünleri we awtoulaglarda ýükleriň daşalmagynda ýokanç keselleriň öňüni alyş çäreleri şu aýratynlyklary özünde jemleýär:
×