Onlaýn kabulhana

Halkara daşalýan ýüküň haryt-ulag ýanhatynyň (CMR) hem-de Türkmenistanda yükleri yüklemegiň we üçünji ýurtlardan Türkmenistana ýükleri daşamak üçin rugsatnamanyň blankasyny almak üçin «Türkmenulaggözegçilik» döwlet kärhanasyna onlaýn ýüz tutma:


Ýüz tutýan edaranyň jogapkär işgäri

Ýüz tutma hatynyň göçürmesini ýükläň

Ulag – ekspedisiýa işiniň» - 52.29.22 kiçi görnüşi esasynda «Awtomobil ulaglary arkaly ýük daşamagy guramak, ýükleri ekspedisiýa etmek (ýany bilen gitmek) işi» üçin hereket edýän ygtyýarnamanyň nusgasyny ýükläň"

Türkmenistanyň ýuridik şahslarynyň ýeke-täk döwlet sanawyHaryt-ulag ýanhatyny (CMR) almak üçin ýüz tutma hatynyň nusgasyny ýükläp alyň

Ýükle
×